Intenzita a relaxácia

 

Intenzita

"Potrebujete určité množstvo napätia, aby ste boli schopní vydať sa na cestu. Na druhú stranu, ak zájdete príliš ďaleko, ocitnete sa v slepej uličke a stratíte kontrolu. Základom je preto schopnosť nájsť tu malú, úzku oblasť pohody." Steve Podborski

Intenzita a relaxácia nemusia byť protiklady, aj keď sa vám to na prvý pohľad môže tak javiť. Ak pracujú spoločne a navzájom sa správne doplňujú, dokážu vo vás a vašich výkonoch prebudiť to najlepšie. Aby ste podávali kvalitné výkony, potrebujete optimálne množstvo intenzity - ani malé, ani veľké. V oblasti intenzity existuje bod, kde menej znamená viac. Cieľom je sám seba k výkonom osobodiť, nie prinútiť sa k nim. 

Zvýšená intenzita vám môže buď pomôcť dosiahnuť väčších výšokm alebo spôsobí, že tvrdo pristanete na zemi. Výsledok závisí na úrovni intenzity, na tom či túto intenzitu zameriavate správnym smerom  a na rozsahu, v ktorom sa sústredíte na správne veci v správnu chvíľu.

Vhodné používanie intenzity možno ľahko prirovnať k počúvaniu autorádia. A nastavíte hlasitosť na najvyšší stupeň, obvykle to začne v aute vibrovať a zvuk nie je počúvateľný. Ak však hlasitosť o nejaký stupeň znížite, zrazu sa hudba javí jasnou, zreteľnou a príjemnou. Cieľ uvoľnenej intenzity vám pomôže nájsť ten pravý stav, v ktorom ste najsilnejší, najplynulejší a sústredení na správne veci a tiež vám pomôže nájsť schopnosť sa do tohto stavu dostávať pravidelne.

Nájsť ten pravý stupeň zameranej intenzity dokáže skôr či neskôr každý z vás a rovnako tak, dokáže každý relaxovať vo vlastnom vnútri aj mimo oblasť nášho výkonu. Trvalo úspešní športovci si dávajú záväzok relaxovať prostredníctvom intenzity a tiež dopriať si odpočinok niekde mimo miesta výkonu, takže keď sa na toto miesto vrátia, majú dostatok energie potrebnej pre svoj výkon.

Našu intenzitu môže zvýšiť napríklad aj strach zo zlyhania. Strach však môže naše telo aj ochromiť, pretože človek stratí koncentráciu na svoj najlepší výkon a stáva sa neistým a napätým. Aj podanie kvalitného výkonu môže našu intenzitu zvýšiť, výsledkom však môže byť aj samoľúbosť. Ako reagujete na výhry, či prehry závisí od toho, ako dokážete konkrétne situácie vnímať a kam zameriavate svoju pozornosť.

Jeden spôsob, ako si zachovať ideálne hodnoty koncentrácie a intenzity dlhú dobu, pri vzletoch aj pádoch, je čerpať zo svojich pozitívnych emócií a z vášne, ktorú prechovávate k svojmu poslaniu.

Sportovci, ktorí pravidelne vnášajú vysokú úroveň sústredenej intenzity do svojho tréningu, bývajú spravidla tými, ktorí si udržujú vysokú hladinu sústredenia počas celého svojho výkonu. Najdôležitejšie je pritom vaše rozhodnutie, že budete do tréningu vnášať svoju ideálnu úroveň intenzity a sústredenia a vaše odhodlanie to ukutočňovať každý deň.

 

Relaxácia

Ľudia majú rôzne reakcie na nástup stresu. Čo cítite vy, keď sa začne objavovať stres vo vašom živote alebo pred výkonom? Zastavte sa a chvíľu nad tým premýšľajte. To je prvý krok k osvojeniu si účinného spôsobu zvládania stresu, pretože keď na sebe začnete badať prvé náznaky stresu, môžete ich využiť ako pripomienky na to, že je čas uvoľniť sa  a vrátiť svoje sústredenie tam, kde ho máte pod kontrolou.

K uvoľneniu využívajú ľudia zameriavanie sa na uvoľňovanie rôznych svalových skupína, sústredené pomalé dýchanie a zameriavanie sa uvoľňovanie pri každom výdychu, predstavy známeho a príjemného prostredia, trávenie času osamote na kľudnom mieste, alebo rozhovor s niekým komu dôverujete. Neexistuje žiadny "správny spôsob" ako relaxovať, čokoľvek vám pomáha sa cítiť uvoľnene, kľudnejšie a radostnejšie, je pre vás správne.

Efektívna relaxácia navodzuje dve veci:

1. Vaše sústredenie sa posunie preč od toho, čo vo vás vyvolalo napätie. Vaša koncentrácia sa presunie od strachu zo zlyhania, výsledkov, či obav z odmietnutia k pozitívnemu, konštruktívnemu a pohlcujúcemu sústredeniu.

2. Váš srdcový tep sa spomalí, dych sa spomalí a stane sa pravidelným, zníži sa spotreba kyslíka, svaly sa uvoľnia a vy začnete cítiť kľud a kontrolu nad svojim telom a mysľou.

Ak však má byť relaxácia účinná rovnako ako iné veci, musíte ju trénovať. Najprv pri ľahko stresujúcich podmienkach, potom pri strednom strese a nakoniec za vysoko stresujúcich podmienok. Ak si vyčleníte dostatok času na tréning efektívnej relaxácie, lepšie si dokážete uvedomiť vnútorné prostredie svojho tela a budete schopnejší prispôsobiť sa prostrediu vonkajšiemu.