Plánovanie

 

Dôležitou súčasťou podávania kvalitných výkonov je plánovanie. O tom, že športovec má svoje ciele nepochybuje snáď nikto. Ak si však nedokáže správne naplánovať ich plnenie, zostávajú jeho ciele v nedohľadne stále niekde pred ním a on nie je schopný ich dosiahnuť. 

Najzákladnejším plánom pre športovca na jeho ceste za dosahovaním kvalitných výkonov je samozrejme tréningový plán zlepšovania fyzickej kondície, technických zručností a herných činností. Ten mu vo väčšine prípadov vytvára jeho tréner, každý športovec je však schopný si ho sám doplniť o ďalšie tréningy, prevažne slúžiace na zlepšovanie techniky činností, ktoré pre svoj šport potrebuje.

Z psychologického hľadiska je dôležité plánovať si nie len fyzický tréning, ale aj tréning mentálny, ktorý by mal byť každodennou súčasťou športovcovej prípravy na podávanie kvalitných výkonov. Existuje niekoľko druhov plánov, ktoré pomáhajú športovcovi rásť.

Plán zdokonaľovania koncentrácie

Plán opätovného zamerania pozornosti

Plán pravidelného používania vizualizácie