Sebahodnotenie

 

Cieľom sebahodnotenia je objasniť si vytúžené oblasti zlepšenia a zvoliť si špecifické spôsoby ako tieto zmeny dosiahnuť.

Potrebujete vedieť, čo z toho, čo už robíte, vám dovoľuje podávať dobré výkony v niektorých okamihoch, v niektorých situáciách a čo naopak narušuje vaše dobré výkony, či ich dobré časti. Vytvorte si zápisník výkonov (denník športovca) a zaznamenávajte si do neho svoje postrehy o tom, ako vaša koncentrácia ovplyvňuje váš výkon. Tiež si doň zapisujte svoje pozitívne aj negatívne skúsenosti. Tento prístup vám pomôže hlbšie porozumieť tomu, čo pracuje vo váš prospech a naopak čo pracuje proti vám.

Mali by ste sa snažiť presne zhodnotiť kedy sa u vás objavuje problém s koncentráciou a uvedomiť si, na čo pri tom myslíte a hlavne, na čo sa pri tom sústredíte. Tiež by ste si mali uvedomiť, na čo sa sústredíte vo chvíli, keď sa situácia alebo váš výkon zlepší. Ku kvalitnejšiemu zhodnoteniu svojej koncentrácie a hľadaniu cesty k jej zdokonaľovaniu vám pomôže tento dotazník.