Simulácia

 

Tréning simulácie väm dovoľuje trénovať vaše vytúžené výkonnostné reakcie a vaše stratégie sústredenia a opätovného zameriavania pozornosti za tak reálnych podmienok, aké si dokážete vytvoriť, kým ich prenesiete do skutočnej situácie.

V športe vás môže simulačný tréning pripraviť na podávanie takých výkonov, ktoré sú na hranici vášho potenciálu a na stretnutie s výzvami, ktorým budete musieť čeliť pri svojich výkonoch.

Simulácia vás pripraví na fyzické, technické aj duševné požiadavky pomocou vysoko kvalitného, intenzívneho a sústredeného tréningu, ktorý kopíruje požiadavky reálneho výkonu alebo súťaže. Pomáha tiež pripraviť sa na možné rozptýlenia.

Ak sa vám podarí replikovať požiadavky zápasu, alebo súťaže v tréningu budete omnoho lepšie pripravený podať reálny výkon. Musíte si ale uvedomiť, že na tomto stupni intenzity sa nedá trénovať každý deň, ani každú tréningovú jednotku. Sami si musíte zvoliť časti tréningu, kedy zo seba vydáte absolútne maximum a kedy nie. Hľadajte spôsoby, ako posunúť svoje hranice, alebo simulovať požiadavky súťaže dostatočne často, aby ste mali istotu, že to dokážete vtedy, keď to naozaj bude potrebné. Tiež sa snažte nájsť spôsob ako čo najkvalitnejšie odpočívať fyzicky aj duševne, obzvlášť po veľkých simuláciach, alebo pred veľkými výkonmi.

Každý, kto sleduje nejaký cieľ, profituje z dôvery vo svoje schopnosti urobiť všetko, čo je schopný urobiť. Každý by rád vstupoval do súťaže, či zápasu s vedomím, že podá svoj výkon podľa svojich najlepších možností. Simulácia pomáha vybudovať práve tento druh sebadôvery.

Niektorí športovci zvyknú pri simuláciách pracovať navyše. Napríklad ak majú 2 minutový program, pridajú si ešte ďalší navrch, ak vedia, že zápas bude trvať hodinu, pridajú si ešte pol hodinu nadčasu v maximálnej intenzite. Mali by ste si nájsť postupne náročnejšie a náročnejšie ciele. Nezabudnite si však na dni, kedy budete takéto simulácie vykonávať, zaistiť dostatok odpočinku. Ak si vaše telo zvykne robiť viac, ako sa od vás žiada, urobiť ťo, čo sa žiada bude omnoho jednoduchšie.

Ďalšie možnosti simulácie:

Otočenie nepriaznivého skóre - môžete sa psychicky posilniť a naučiť sa otáčať nepriaznivé skóre tým, že to budete v tréningu trénovať. Postavte proti sebe silnejšieho a slabšieho hráča. Hru začnite so skóre, v ktorom slabší hráč vyhráva. Úlohou oboch je zápas vyhrať. Pre oboch má tento simulačný tréning silný zmysel. Slabší hráč sa učí urdžať priaznivé skóre čo najdlhšie, naopak silnejší sa snaží čo najskôr skóre otočiť. Hra prebieha v maximálnej intenzite napriek tomu, že kvalita hráčov je rozdielna.

Chybné výroky - asi každého z nás niekedy rozptýlili nesprávne výroky rozhodcov alebo funkcionárov riadiacich súťaž alebo zápas. Aby ste sa dokázali takýchto rozptýlení vyvarovať, je vhodné simulovať chybné výroky pri tréningu. Vhodné je takéto simulácie vnášať aj do priateľských, alebo exhibičných zápasov. Úlohou pretekára, alebo hráča je ignorovať nesprávne výroky rozhodcu a sústrediť sa výhradne na svoj výkon, teda posúť sa od niečoho, čo nemôže ovplyvniť k niečomu, čo ovplyvniť môže.