Činy

 

Na tejto stránke ste si mohli prečítať mnoho stratégií pre zlepšenie koncentrácie a riadeniu osobnej cesty smerom k dokonalosti. Ak však chcete naozaj dosianuť pozitívne zmeny, musíte podľa týchto vedomostí aj konať. Bez činov sa totiž nič nezmení!

Voľba zdokonaloť svoje stratégie vám pomôže porozumieť sebe a tomu, čo u vás najlepšie funguje. Tento postuo ale obvykle znamená, že sa budete vami zvoleným stratégiám venovať dostatočne dlho a trénovať ich pravidlne. Iba tak môžete očakávať, že ich účinky sa naozaj dostavia a zostanú u vás natrvalo. Ak aj nevidíte zmeny okamžite, nevzdávajte sa, kladiete si tým kvalitné základy pre ich budúce použitie a osobnostný rast. Aby ste mohli žiť a podávať výkony podľa svojich predstáv, potrebujete konať podľa týchto troch činov.

1. Rozhodnite sa a jednajte na základe svojich rozhodnutí

2. Vytvajte, prekonávajte prekážky svojou koncentráciou.

3. Zachovajte si pocit zmysluplnosti, pamätajte si prečo sa usilujete dosiahnuť svoje ciele a sny.