Perspektívy

 

Jedna z vecí, pri ktorej máte možnosť uplatniť maximálnu kontrolu je vaše sústredenie. To vám umožní riadiť vašu perspektívu a veľkú časť vlastného osudu.

Pozitívnu perspektívu si privoláte ak sa začnete zameriavať na veci, ktoré sú pozitívne. Na dobré veci v sebe aj okolo seba. Pozitívna perspektíva vychádza zo sústredenia sa na príležitosti a nie na prekážky, na riešenia, namiesto problémov a na klady a nie na zápory. 

Počas dňa sa vám môže stať 100 dobrých vecí a jedna zlá. Je na vás, či sa budete sústrediť na tú jednu a dáte si možnosť rozladenia, alebo budete oceňovať a vážiť si tie dobré veci, ktoré sa stali vám, alebo okolo vás. Najväčším umením veľkých športovcov je nachádzanie pozitív na negatívach. 

Naučiť sa žiť s pozitívnou perspektívou, to je ako stať sa sami sebe najväčšími priateľmi, zvoliť si podporovať sám seba aj ostatných k vykonávaniu dobrých vecí, pripomínať si svoje dobré vlastnosti, pripomínať sebe aj druhým potenciál, ktorý v máte a pripomínať sebe aj druhým, aby vítali príežitosti a jednoduché radosti, ktoré ich povznášajú. To vám umožní užívať si každý deň a každý svoj čin a to aj vtedy, keď stojíte oproti naozaj náročným úlohám.

Žiť s pozitívnou perspektívou sa môžete naučiť ak:

- sa rozhodnete hľadať v sebe a vo svojom živote dobré veci

- sa rozhodnete nachádzať dobré veci v druhých a v ich životoch

- dokážete uznať dobré veci sebe a svojmu životu

- dokážete uznať dobré veci druhým a ich životom

- oceníte dobré veci sebe a svojmu životu

- oceníte dobré veci na druhých a ich životoch

- sa budete tešiť z dobrých častí seba samého a svojho života

- sa budete tešiť z dobrých častí druhých a ich životov.

Ak sa naozaj chcete naučiť žiť s pozitívnou perspektívou, možno vám pomôžu niektoré z týchto odporúčaní.