Spojenie

 

Všimli ste si niekedy malé deti pri hre? Jediné, čo pre ne v tú chvíľu existuje, je akcia, ktorej sa práve zúčastňujú. Nič iné okolo nich ich nezaujíma. Môžete kričať ich mená, či robiť hluk, oni si to ani nevšimnú. Intenzita a zapojenie ich sústredenia sú v ten moment obrovské. Ak sa dokážete sústrediť tak, ako to dokážu deti, ste schopní danú vec dosiahnuť tu a teraz.

Sústredené spojenie je najdôležitejšou schopnosťou v živote, pretože ovplyvňuje úplne všetko - učenie, výkony, vzťahy aj radosť, proste celý život. So zameraným sústredením je možné čokoľvek. Kvalita vášho sústredenia ovplyvňuje každú situáciu vo vašom živote, podmieňuje rýchlosť a kvalitu vášho učenia, kvalitu vášho výkonu a teda kvalitu vášho života. Kam ide vaša koncentrácia, tam nasleduje aj všetko ostatné. Naučte ju, aby vás viedla múdro.

Sústredenie je vnútorný proces, zamerané sústredenie, je niečo, čo pociťujete a prežívate vo vnútri vašej mysli, tela aj duše. Je to niečo, čo práve vy uvádzate do pohybu a máte moc to riadiť a kontrolovať. Koncentrácia je niečo, čo vytvára neoddeliteľné spojenie medzi vami a tým, čo robíte, alebo medzi vami a ľuďmi okolo vás. Vaše naplno zapojené sústredenie môžu ľudia okolo vás cítiť, niekedy aj vidieť. Ak dokážete pocítiť prítomnosť takéhoto druhu spojenia a silu takéhoto sústredenia, jeho využívaním dokážete inšpirovať seba, ale aj ľudí okolo vás. 

Premýšlali ste niekedy nad tým, prečo trávite toľko času obavami, keď jediné, čo tým dokážete je, že narušíte svoju efektivitu? Ak predsa vytrénujete svoje svaly a nervový systém tak, že dokážete podať vysoko kvalitný výkon raz, potom do teoreticky dokážete vždy.  Čo vám v tom bráni? Obavy. Máte síce vytvorený vo svojom tele a svojej mysli program na to, aby ste to uskutočňovali bezchybne, no musíte dokázať svoju myseľ aj telo oslobodiť k tomu, aby te program dokázali využiť, aby sa dokázali úplne spojiť s cieľom ku ktorému smerujete. Keď sa v akomkoľvek športe sústredíte , ste úplne spojení s tým, čím sa práve zaoberáte a úplne vylúčite všetko ostatné. Vy a váš výkon sa spojíte v jeden celok a v tej chvíli neexistuje na svete nič iného.

Naplno zapojené sústredenie je pohlcujúce, prirodzené, plynulé a intenzívne. Je jednoduché a magické - mnohokrát ste ho už prežívali ako deti. Kľúčom k jeho dosiahnutiu je nechať sa pohltiť prítomnosťou, ponoriť sa do tu a teraz a postupne zvyšovať kvalitu a trvanie takéhoto sústredenia.