Pozitívne predstavy

 

 

 

Množstvo veľkých úspechov, nových objavov a zdanlivo neuskutočniteľných činov začína jednoduchou pozitívnou víziou.

 

 

Majstri rôznych oborov nezačínali svoje životné cesty ako majstri. Pracujú na tom, aby si zvykli vidieť veci pozitívnym spôsobom a predstavili si samých seba, ako podávajú výkony a realizujú technické zručnosti takým spôsobom, akým si prajú. V skutočnosti má väčšina majstrov vysoko vyvinutú schopnosť vizualizácie, pretože ju denne využívajú k vytvoreniu pozitívneho sústredenia. Čerpajú z pozitívnych spomienok, vybavujú si sústredenie a pocity z mynulých výborných výkonov a vytvárajú si pozitívne vízie budúcnosti. Využívajú svoje pozitívne myslenie a pozitívne predstavy k psychickej príprave na kvalitný tréning, výkony a radsotné životné skúsenosti. Často vizualizáciou zdokonaľujú svoje schopnosti. Myslia, vidia, cítia alebo si predstavujú samých seba, ako sa zlepšujú, ako sú schopní, sebaistí a úspešní, čo ich pripravuje na výkony omnoho vyššej kvality.

Predstava podávania kvalitného výkonu vám dovolí vytvoriť si podmienky pre úspech bez toho, aby ste tieto výkony uskutočnili v reálnom svete. Tento sústredený proces zvyšuje vašu sebadôveru, vaše sústredenie a výkony, zanechá vás s dobrými pocitmi zo seba samého, z vašej pripravenosti a schopnosti robiť veci, ktoré robiť chcete.

Pozitívne myšlienky spojené s pozitívnymi predstavami a pocitmi pomáhajú vytvárať nastavenie mysle a sústredenie, ktoré sú potrebné pre vysoko kvalitné výkony.

Premýšľajte o tom, aký výkon by ste chceli podať vo svojej ďalšej súťaži, ďalšom zápase, či predstavení. Ujasnite si to vo svojej mysli. Predstavte si to, dívajte sa na to a pociťujte, ako to robíte. Nechajte svoje pozitívne predstavy, aby viedli vaše činy a vašu realitu pozitívnym spôsobom.