Psychická pripravenosť

 

 

Existuje veľký rozdiel medzi rozprávaním o tom, čo chcete dosiahnuť a psychickou pripravenosťou to urobiť!

 

 

Dobrá psychická pripravenosť znamená, že človek je pozitívny, sústredený, vytrvalý a odhodlaný jednať podľa svojich zámerov. Dokonalosť rozkvitá skôr vtedy, keď niekde chcete byť, ako keď cítite, že by ste tam mali byť, skôr vtedy, keď si sami zvolíte niečo robiť, ako keď ste k tomu donútení a najmä vtedy, ak vidíte príležitosť namiesto povinnosti.

Aby ste vynikli v čomkoľvek, musíte byť psychicky pripravení myslieť, sústrediť sa a jednať pozitívnym spôsobom. Ak ste psychicky pripravení, bude vám pripadať omnoho jednoduchšie naučiť sa základným činnostiam potrebným k výkonu, precvičovať ich až k dokonalosti a potom ich efektívne vykonávať aj za náročných podmienok.

Musíte byť psychicky pripravení poučiť sa z každej skúsenosti a jednať podľa toho, čo ste sa naučili.