Tímový duch

 

Jedným z najuspokojivejších zážitkov je byť členom tímu, v ktorom všetci členovia navzájom dobre vychádzajú a pracujú ako súdržná spolupracujúca jednotka. Veľký tím si so sebou nesie zmysel pre poslanie, alebo ducha, ktorý môže povzniesť každého člena. Tím, ktorý je pozitívny a bez neustálych konfliktov, prebúdza v každom jeho členovi to najlepšie a inšpiruje všetkých aby vydali zo seba to najlepšie pre tím a pre jeho poslanie.

Každý komentár, ktorý poviete, každý čin, ktorý urobíte má v sebe možnosť ovplyvniť ducha tímu, či už ste tréner alebo hráč. Pozitívne akcie vyvolávajú dobré reakcie, negativita vedie k opaku.

Prvým cieľom každého člena tímu je nespôsobiť žiadnu ujmu svojmu výkonu ani výkonu svojich spoluhráčov. Pri dosahovaní tohot cieľa je nutné vniesť pozitívnu prespektívu ako do svojho výkonu, tak aj do výkonu ostatných členov tímu. Ak nie ste psychicky pripravení prijímať pozitíva, potom sa aspoň vyhýbajte negatívam. Nemusíte milovať, ani mať radi všetkých členov svojho tímu, musíte však svoju prácu robiť najlepšie ako viete a dať svojím spoluhráčom slobodu, aby aj oni mohli robiť to najlepšie, čo vedia. Nesmiete sa stať prekážkou, ktorá stojí v ceste za tímovým cieľom. Ak chcete dosiahnuť veľké veci, musí byť pre vás tímové poslanie tým najdôležitejším.

Tímový duch rastie, ak všetci členovia tímu cítia, že v ňom majú zmysluplnú úlohu, keď sú neustále podnecovaní k tomu, čím sa môžu stať a keď tento proces zdokonaľovania všetkých baví. Pomáhajte si navzájom, dôverujte si a úprimne sa povzbudzujte, pracujte všetci spoločne na tom, aby ste vytvorili pozitívnu atmosféru a pocit spolupatričnosti v tíme. Rovnováhu v tíme dokážete zabezpečiť vtedy, keď vyhľadávate vo svojich spoluhráčoch ich dobré vlastnosti a oni vyhľadávajú tie vaše, keď si urobíte čas počúvať druhých a oni dokážu počúvať vás, keď rešpektujete ich pocity a prínosy a oni rešpektujú tie vaše, keď prijímate ich odlišnosti a oni prijímajú tie vaše, keď sa rozhodnete pomáhať im a oni pomáhajú vám. Kvalitný tímový výkon je postavený na dôvere a rešpekte.

Niekedy sa konfliktom, či pocitom nepohody v tíme nevyhnete. Uvedomte si vtedy, že je len málo prípadov, kedy sa členovia tímu snažia vyvolať konflikt zámerne. Mnoho medziľudských konfliktov vychádza z nedostatku odovzdania sa nadriadenému tímovému poslaniu, nedostatku pozornosti voči pocitom druhých či v chybnej interpretácii činov a úmyslov spoluhráča alebo trénera. Otvorená komunikácia je významným krokom k predchádzaniu alebo vyriešeniu možných problémov medzi členmi tímu. Nie je možné rešpektovať potreby, pocity alebo názory druhého, ak ich nepoznáme alebo im nerozumieme. Nikdy nie je príloš skoro ani príliš neskoro k tomu, aby ste sa vydali pozitívnejšou cestou, aby ste premenili zápory na klady a prerobili zlé na dobré. Najlepší čas, kedy začať, je práve teraz!