Vyrovnanosť

 

Príprava na podanie vyrovnaného a sebaistého výkonu je ako príprava na splav divokej rieky. Musíte prijať výzvu, naplánovať si vhodnú trasu, urobiť si zoznam očakávaných ťažkostí a nájsť cestu cez prekážky. Ak si zvolíte určitú cestu, urobte to z naozaj dobrých dôvodov a vytvorte si plán ako sa dostať na ňu späť v prípade, že by vás prúd strhol mimo nej.

Získať znova nad sebou kontrolu máte väčšiu šancu v prípade, že začnete problémy riešiť včas, hneď ako sa objavia a budete si často pripomínať, že máte zostať pokojní, uvoľniť sa, sústrediť na to, čo môžete ovplyvniť a rozhodnúť sa, že nájdete cestu cez každú prekážku. Vyrovnanosť je možná iba vtedy, ak viete prijať to pozitívne, dokážete sa sústrediť na prítomnosť a viete, že máte schopnosť prekonať všetky prekážky.

To, na čo zameriate vašu pozornosť, je vaša voľba. Môžete ju zamerať, alebo opätovne zamerať akýmkoľvek smerom, ktorý si sami vyberiete. Hľadajte to, čo vám pomáha sústrediť sa na svoj výkon najlepšie ako viete a podávať ho v najvyššej kvalite ako dokážete. Plánujte a cvičte si tento druh sústredenia až do stavu, v ktorom ho dokážete využívať automaticky a na jeho spustenia vám bude stačiť jednoduchá pripomienka, či myšlienka.