Koncentrácia

 

 

Koncentrácia je najdôležitejším prvkom dokonalosti. Sústredenie je jadrom dokonalosti, stredom kruhu a stredovou osou.

 

 

Vaša dokonalosť začne rozkvitať vo chvíli, keď nájdete spôsob sústredenia, ktorý vás spojí s každým krokom procesu dosiahnutia stanoveného cieľa.

Zlepšenie vlastného sústredenia vám dovolí pokračovať v učení, experimentovaní, raste, užívaní a podávaní výkonov, ktoré budú bližšie vaším možnostiam.

Ak dokážete zdokonaliť, ovládať a zapojiť svoje sústredenie, posilníte všetky prvky dokonalosti, ktoré dodajú kvalitu vašim výkonom a prinesú radosť do vášho života.

Od vášho sústredenia sa odvíjajú ostatné prvky dokonalosti, naberajú podľa neho svoj smer, zapájajú vás, pripomínajú vám vaše poslanie a približujú vás k dokonalosti.