Kontrola rušivých faktorov

 

Kontrola rušivých faktorov znamená plné sústredenie napriek vyrušeniu. Znamená tiež nedovoliť rozptýleniu, aby zasahovalo do kvality vášho výkonu alebo úspechu vášho poslania.

Rozptýlenia delíme na:

vonkajšie - pochádzajú od druhých ľudí a ich očakávaní (príbuzní, médiá, diváci), alebo zo špecifických okolností vo vašom prostredí (zranenia, osobné traumy)

vnútorné - vaše vlastné myšlienky, pochybnosti, obavy, úzkosť, očakávania

Úspešní ľudia používajú jednoduché pripomienky, obrazy, alebo body, ktoré spájajú s niečím pozitívnym, aby dokázali získať späť svoju koncentráciu a aby mali situáciu pod kontrolou.

Aj vy sa môžete naučiť rýchlo a účinne zamerať svoju pozornosť opäť správnym smerom. Zamyslite sa nad tým, čo u vás funguje a čo vás dokáže rýchlo vrátiť späť "do hry". Naplánujte si rôzne kľúčové slová, ktoré môžete použiť k opätovnému zameraniu pozornosti a získaniu kontroly nad svojím výkonom. Naplánujte si cestu svojho najlepšieho sústredenia a trénujte tak, že budete používať svoje kľúčové slová k opätovnému sústredeniu, kedykoľvek sa k tomu objaví príležitosť.