Neustále učenie

Cesta za osobnou dokonalosťou je procesom sebaodhaľovania a posúvania hraníc, pri ktorom jednáte podľa objavov, ktoré vás vedú k vášmu najlepšiemu sústredeniu a najlepším výkonom.

Osobná dokonalosť je výsledkom prežívania lekcií, ktoré vás obohacujú o skúsenosti. Úspešní ľudia dosahujú vysokú úroveň výnimočnosti, pretože sú oddaní neustálemu učeniu. Získavajú inšpiráciu, dôveru a vnútornú silu tak, že nachádzajú prosté radosti na svojej ceste k cieľu, vyhľadávajú osobné maximá a neprestávajú premýšľať o tom, čo ich oslobodzuje, aby mohli žiť naplno a podávať tie najlepšie výkony.

 

 

 

 

Rastú aj na neúspechoch, pretože svoje poučenia a energiu smerujú k svojmu zdokonaleniu.

 

 

 

Tempo vášho učenia, úroveň vášho výkonu a kvalita vášho života sú priamo ovlyvňované vašim neustálym konštruktívnym sebahodnotením, nasledovaným pozitívnou akciou. Neplytvajte ťažko nadobudnutými skúsenosťami. Príjmite ich, zapamätajte si ich a správajte sa podľa nich.