Odhodlanie

 

Ľudská dokonalosť sa začína tvoriť obvykle vo chvíli, keď človek objaví svoje poslanie, ktoré ho pohltí, oslobodí, vyzýva, dáva mu pocit zmyslu, radosti alebo vášne.

 

Ak nájdete na ceste za svojím cieľom alebo vo svojom vnútri niečo, čo chcete natoľko rozvinúť, že ste ochotní sa tomu absolútne odovzdať, môžete začať zdokonaľovať aj všetko ostatné.

Odhodlanosť je kľúčovou zložkou na ceste k výnimočnosti. S cieleným odhodlaním môžete dosiahnuť takmer čokoľvek, naopak bez neho sa ciele, ktoré máte stanú nedosiahnuteľné.

Ak chcete vynikať v akejkoľvek náročnej výzve, musíte buď mať alebo si rozvinúť úprimný dôvod alebo vášeň pre túto činnosť. Potrebujete mať dostatočne silný dôvod, aby vás nútil dosahovať svoje ciele navzdory vzletom a pádom. Vysoká úroveň osobného odovzdania sa vyrastá z lásky a radosti z toho, čo robíte v kombinácii s pozitívnymi predstavami toho, kam sa chcete dostať.

Na ceste za dokonalosťou sa môžu niektoré prekážky zdať spočiatku neprekonateľné. Každý, kto niečo dosiahol, tento pocit pozná, aj tí najlepší na svete ho poznajú. Ak veríte, že prekážky sú príliš veľké na to, aby sa dali prekonať, pravdepodobne zistíte, že máte pravdu, aj keď sa v skutočnosti mýlite. Väčšina zdanlivo neprekonateľných prekážok sa dá prekonať tak, že vidíte možnosti, sústredíte sa na to, čo môžete zmeniť, podniknete prvý krok a potom sa sústredíte na ďalší krok a potom zase na ďalší. S pozitívnou perspektívou a vytrvalosťou  preniknete cez zábrany, sústredene ich prekročíte a nájdete cestu cez každú prekážku.