Moje články

Ako zmeniť strach na sústredenie?

08.01.2014 13:55
Keď vstupujete do situácie, ktorá je pre vás nesmierne dôležitá, v ktorej je náš výkon úzkostlivo sledovaný a hodnotený, alebo z ktorej pramení vysoké riziko úrazu, častokrát pociťujeme zvýšenú nervozitu alebo strach, čo v našom vnútri nevytvára dobré pocity. Naučiť sa v takomto stave presunúť...

Zachovajte si pocit zmysluplnosti

06.01.2014 11:40
Ak budete pokračovať na ceste vpred zmysluplným smerom, vnesiete do svojho života zmysel, ale aj radosť. Toto však vyžaduje, aby ste zmysel do života nielen vzniesli, ale si ho aj zachovali. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete pevné osobné dôvody, prečo sa tam chcete dostať. Ak si dokážete...

Vytrvajte!

06.01.2014 11:27
Veľmi ťažkou súčasťou cesty za dokonalosťou je vytrvalosť v sledovaní cieľov a v prijímaní seba ako hodnotnej a kompetentnej ľudskej bytosti. Ak prenesiete konkrétne stratégie osobnostného rastu do svojej osobnej situácie, určite môžete očakávať zlepšenie, ale nie okamžité zázraky. Niekedy sa síce...

Rozhodnite sa!

06.01.2014 11:20
Vaše rozhodnutie je to, čo má najväčší dopad na váš výkon aj váš život. Každé rozhodovanie má tri kroky: 1. Rozhodnite sa, čo chcete zlepšiť, alebo vykonať. 2. Rozhodnite sa vykonať veci, ktoré vám pomôžu túto zmenu alebo zlepšenie uskutočniť. 3. Naozaj urobte to, čo ste sa rozhodli...

Dôsledky pre budúcnosť

06.01.2014 10:58
Mnohé z toho, čo vám umožňuje dosahovať pozitívny prístup a sústredenie v ťažkých úlohách má veľký význam pre vašu budúcnosť, pre vaše budúce výkony a životné úlohy. Mnohé výzvy, ktoré budete musieť prekonať, môžu byť omnoho väčšie ako tie, ktorým ste čelili doteraz - súťažiť na veľkých akciách,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>