14.-20. december 2014

14.12.2014 22:32

Vždy je to obrovská pocta môcť reprezentovať svoju krajinu na najvyššej úrovni.                                                     Basheer Abdullah