16. - 22. február 2015

16.02.2015 08:27

Nie je dôležité, kto hru začne, ale kto ju dokončí.                                           John Wooden