19.-25. máj 2014

19.05.2014 10:14

Šampiónom sa stáva ten, kto vstane aj keď už nemôže.                             Jack Dempsey