29. september - 5. október 2014

29.09.2014 21:59

Čo robiť s chybou? Rozpoznať ju, priznať si ju, poučiť sa z nej a zabudnúť na ňu.                                         Dean Smith