Ako riešiť konflikty v tíme?

09.01.2014 10:01

Keď vyberajú posádku vesmírneho letu, jedným z najdôležitejších kritérií je aj schopnosť vzájomnej znášanlivosti a prispôsobivosti, pretože z vesmírnej lode niet kam odísť a jej členovia musia  fungovať ako tím. V našich pozemských tímoch ale nikto nevyberá "posádku" podľa takýchto pravidiel. Je veľmi málo pravdepodobné, že sa stretne tím, v ktorom budú všetci jeho členovia v prirodzenej harmónii. Je preto potrebné, aby každý člen tímu bol ochotný sa trošku prispôsobiť a aby si bol vedomý toho, že prispôsobením môže veľa získať.

Ak sa objaví problém, za jeho vznik je obvykle viac zodpovedná jedna zo strán konfliktu. Zlú náladu a nepríjemné pocity majú ale na konci obaja aktéri. Zodpovednosť za jeho vyriešenie by teda tiež mali prevziať obaja. Aby ste dokázali riešiť konflikty, ale im aj predchádzať potrebujete pracovať na svojej schopnosti slušne komunikovať a vyjadrovať svoje názory a pocity zdvorilým a konštruktívnym spôsobom.

K tomu, aby ste dokázali zabrániť konfliktom, alebo ich pomerne rýchlo vyriešiť vám môžu pomôcť aj tieto karty pripomienok:

Karty pripomienok pre trénera

Karty pripomienok pre športovca