Buď pozitívnym členom tímu

09.01.2014 09:45

Kedykoľvek sú ľudia spojení snahou dosiahnuť nejaký náročný cieľ, môže im pomôcť niekoľko následujúcich odporúčaní pre udržanie správneho ducha tímu:ň

1. Nachádzajte na každom členovi tímu pozitívne vlastnosti.

2. Nájdite dobré veci, ktorými môže každý člen prispieť do tímu.

3. Urobte záväzok zostať pozitívnymi aj v nepriaznivej situácii.

4. Príjmite výzvu vychádzať spolu dobre.

5. Sústreďte sa na svoju prácu najlepšie ako môžete.

6. Pomáhajte spoluhráčom dosahovať ich individuálne ale ja celkové tímové ciele.

7. Pozdvihnite svoje poslanie nad konflikty a prednášky.

8. Ak vnesiete do hry pozitívnu perspektívu, môžete spolupracovať takmer s hocikým.

Medzi členmi tímu je mnoho veľkých individuálnych odlišností - rôzne skúsenosti, rôzne názory, rôzne reakcie na stres, rôzne stratégie sústreďovania, rôzne silné a slabé stránky, rôzne spôsoby zvládania rušivých faktorov. Tieti odlišnosti môžu pracovať vo váš prospech a posilňovať váš tím, ak ste ochotní učiť sa jeden od druhého, zdieľať svoje silné stránky a pracovať spoločne. Žiadny jednotlivec nemôže vedieť všetko, ak ale dá hlavy dokopy celý tím, môžete sa dozvedieť takmer všetko, čo je potrebné k celkovému úspechu. Pozitívna a zmysluplná komunikácia medzi členmi tímu, trénermi a športovcami je pre fungovanie tímu a dosahovanie veľkých cieľov nesmierne dôležitá. Nasledujúce tipy pre efektívnu pozitívnu komunikáciu vychádzajú priamo od športovcov:

1. Spoznajte dobre svojich spoluhráčov.

2. Hovorte so svojimi spoluhráčmi.

3. Počúvajte svojich spoluhráčov.

4. Vyhnite sa slovnému znevažovaniu druhých.

5. Rozhodnite sa, že budete spolu dobre vychádzať.

6. Prevezmite za seba zodpovednosť a robte to najlepšie pre zlepšenie situácie.

7. Povzbudzujte sa navzájom.

8. Príjmite odlišnosti ostatných

9. Príjmite všetkých svojich spoluhráčov.

10. Dajte ostatným najavo, že vám na nich záleží.

11. Buďte kladným príkladom.

12. Verte svojim spoluhráčom.

Tím je tímom iba vtedy, ak sa všetci jeho členovia správajú ako tím. Inak je to len skupina jednotlivcov, ktorí robia veci iba pre seba.