Deväť mentálnych schopností úspešného športovca

26.12.2014 21:08

Nemusíte byť profesionálny športovec alebo olympijsky víťaz, aby ste sa mohli nazývať úspešným športovcom. Nemusíte mať ani izbu plnú trofejí, vyhrať národný šampionát či byť uverejnený na titulnej stránke športových novín, Do skupiny úspešných športovcov, patria všetci, pre ktorých je šport veľmi dôležitý a oni sa zaviazali byť najlepšími, akými môžu byť v rámci ich  obmedzení – životné záväzky, financie, čas a ich prirodzené schopnosti. Sú to ľudia, ktorí si dali vysoký, no realistický cieľ a na to aby ho splnili tvrdo trénujú a hrajú. Sú úspešní, pretože sa o svoje ciele usilujú a zo športu, ktorý robia majú potešenie. Možnosť športovať obohacuje ich životy a veria, že to, čo vďaka športu dostanú späť má väčšiu hodnotu ako to, čo do športu dajú.

Poznáme 9 mentálnych schopností, ktoré prispievajú k úspechu v športe. Všetky sa dajú naučiť a pravidelným tréningom zlepšovať. Sú to tieto:

 1. Voľba a udržanie si pozitívneho prístupu.
 2. Udržanie si vysokej úrovne vnútornej motivácie.
 3. Stanovovanie si vysokých no realistických cieľov.
 4. Účinné jednanie s ľuďmi.
 5. Využívanie pozitívneho rozhovoru so sebou samým.
 6. Využívanie pozitívnej predstavivosti.
 7. Efektívne riadenie stresu.
 8. Efektívne riadenie emócií.
 9. Udržanie si vysokej koncentrácie.

Tréning mentálnych schopností

 

Týchto deväť mentálnych schopností je nevyhnutných ako pre dosahovanie špičkových výkonov v športe, tak aj pre úspešné zvládnutie náročných situácií mimo športovej oblasti života.

Pyramída výkonnosti

Aj keď je každá z deviatich schopností rovnako dôležitá, ich prínos sa objavuje v rôznych fázach: dlhodobý rozvoj, bezprostredná príprava na výkon, počas športového výkonu

Úroveň  I – Tieto mentálne schopnosti sa využívajú pre dosahovanie dlhodobých cieľov. Športovec by ich mal precvičovať denno-denne počas dlhých období (mesiace, roky).

Úroveň II – Tieto schopnosti využíva športovec bezprostredne pred športovým výkonom, aby sa na neho zodpovedne pripravil. Môžu byť použité pred súťažou alebo priamo pred vykonaním špecifickej športovej činnosti (golfový odpal, trestný hod v basketbale...)

Úroveň III – Tieto schopnosti využíva športovec priamo počas športového výkonu.

Táto pyramída reprezentuje vzťahy jednotlivých schopností. Každá vyššia vrstva pyramídy závisí od zvládnutia schopností v nižších vrstvách a nadväzuje na ne.

 

Deväť mentálnych schopností úspešného športovca:

 

1. Prístup

Úspešný športovec:

 • si uvedomuje, že prístup je voľba,
 • si vyberá prístup, ktorý je prevažne pozitívny,
 • vníma šport ako možnosť súťažiť sám so sebou a učiť sa z vlastných úspechov a pádov,
 • sa usiluje o vynikajúcu kvalitu, nie o dokonalosť a chápe, že on, rovnako ako jeho tréneri, spoluhráči, rozhodcovia a iní ľudia robia chyby,
 • udržuje rovnováhu medzi športom a ostatnými oblasťami života,
 • rešpektuje svoj šport, spoluhráčov, protihráčov, trénerov, rozhodcov a seba samého.

2. Motivácia

Úspešný športovec:

 • si je vedomý odmien a výhod, ktoré prichádzajú vo forme skúseností prostredníctvom jeho účasti v športe,
 • je schopný vytrvať aj napriek ťažkým úlohám a časom, a to aj vtedy, ak odmeny a výhody neprichádzajú okamžite,
 • si uvedomuje, že mnoho výhod vychádza z účasti, nie z výsledkov.

3. Ciele a záväzky

Úspešný športovec:

 • si dáva dlhodobé a krátkodobé ciele, ktoré sú realistické, merateľné a časovo orientované,
 • si je vedomý svojej súčasnej výkonnosti a je schopný vytvoriť si detailný plán na dosiahnutie svojich cieľov,
 • dodržuje záväzok, ktorým sú jeho ciele a vykonávanie každodenných požiadaviek svojho tréningového programu.

4. Jednanie s ľuďmi

Úspešný športovec:

 • si uvedomuje, že je súčasťou veľkého systému, ktorý zahŕňa jeho rodinu, priateľov, spoluhráčov, trénerov a iných ľudí,
 • dokáže v prípade potreby vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a potreby a tiež ich počúvať od ostatných,
 • pozná nástroje pre efektívne zvládnutie konfliktu, ťažkých súperov a iných ľudí, ktorí sú negatívni alebo majú opačné názory.

5. Rozhovor so sebou

Úspešný športovec:

 • si udržuje sebavedomie počas ťažkých časov realistickým pozitívnym príhovorom k sebe samému,
 • sa rozpráva so sebou ako so svojím najlepším priateľom,
 • využíva rozhovor so sebou na regulovanie svojich myšlienok, pocitov a správania v priebehu športového výkonu

6. Vizualizácia

Úspešný športovec:

 • sa na výkon pripravuje pomocou pozitívnych predstáv zobrazujúcich jeho samého v najlepšom výkone,
 • vytvára a používa detailné, špecifické a realistické predstavy,
 • využíva vizualizáciu počas súťaže ako prípravu na výkon a na otrasenie sa z chyby alebo zlého výkonu..

7. Efektívne riadenie stresu

Úspešný športovec:

 • akceptuje stres ako súčasť športu,
 • si uvedomuje, že určitá miera stresu mu pomáha k dobrému športovému výkonu,
 • vie ako znížiť mieru stresu ak je príliš silný bez toho, aby stratil správne napätie..

8. Efektívne riadenie emócií

Úspešný športovec:

 • akceptuje silné emócie ako vzrušenie, hnev a sklamanie ako súčasť športovej skúsenosti,
 • je schopný využiť tieto emócie pre zlepšenie úrovne svojho výkonu.

9. Koncentrácia

Úspešný športovec:

 • vie, na čo musí dávať pozor pri každej súťaži, hre alebo športovej situácie,
 • sa naučil ako udržať pozornosť a ubrániť sa rozptýleniu, či už prichádza z vonkajšieho prostredia, alebo zvnútra jeho samého,
 • je počas výkonu schopný opätovne získať pozornosť, ktorý stratil,
 • sa naučil ako hrať TU A TERAZ bez ohľadu na minulosť či predpokladané budúce udalosti.

Aplikácia 9 mentálnych schopností v situáciách mimo športu

 

Týchto deväť schopností prispieva ku kvalitnému športovému výkonu, ale rovnako tak aj k úspechu v mnohých životných situáciách, ktoré so športom nesúvisia, no je pri nich potrebný kvalitný výkon. Tu je niekoľko príkladov takýchto situácií:

 • dôležitý prijímací pohovor,
 • sólo počas vystúpenia symfonického orchestra,
 • konkurz na divadelnú rolu,
 • prednášanie pred veľkou skupinou ľudí,
 • skúšky pre získanie vodičského preukazu,
 • vedenie rodičovského združenia
 • podávanie svedectva na súde
 • skladanie štátnej skúšky,
 • vykonávanie operácie mozgu,
 • pristávanie s lietadlom,
 • vstup do horiacej budovy (hasič),
 • účasť na vojenskom alebo policajnom útoku,
 • riadenie vozidla na Mesiaci,
 • horolezectvo

Autor: Jack J. Lesyk, PhD.

Zdroj: https://www.sportpsych.org/nine-mental-skills-overview

-DK-