Dôsledky pre budúcnosť

06.01.2014 10:58

Mnohé z toho, čo vám umožňuje dosahovať pozitívny prístup a sústredenie v ťažkých úlohách má veľký význam pre vašu budúcnosť, pre vaše budúce výkony a životné úlohy. Mnohé výzvy, ktoré budete musieť prekonať, môžu byť omnoho väčšie ako tie, ktorým ste čelili doteraz - súťažiť na veľkých akciách, podávanť kvalitné výkony dlhodobo, čeliť zraneniam, udržiavať si zdravie, porodiť dieťa, vysporiadať sa s neúspechom, stratami či zlyhaním, spamätať sa zo smrti milovaného človeka, alebo byť najlepšími, akými môžete byť vo vzťahoch, v rodičovstve, vo vyučovaní, v trénovaní, v štúdiu, v profesii alebo akejkoľvek ďaľšej oblasti.

Každý z nás už v živote čelil výzvam, ktorých požiadavky sú vysoké a výledky významné. Naša schopnosť zostať pozitívnymi, vyrovanými a sústredenými je v takýchto výzvach stále podrobovaná skúške. Ak sa ocitnete tvárou v tvár takejto výzve, zastavte sa na chvíľu a premýšľajte, čo pre vás znamená jej prekonanie a prečo ju chcete úspešne zvládnuť. Zapamätajte si, že aj malé pozitívne zmeny v zameraní svojej pozornosti môžu znamenať  obrovskú zmenu pri prekonávaní prekážok, podávaní výkonu v stresových situáciách a v neposlednom rade v pozitívnom zvládaní akýchkoľvek životných situácií. Čokoľvek, čo vám umožní cítiť sa lepšie, šťastnejšie, uvoľnenejšie, sebaistejšie alebo sústredenejšie, pozdvihuje vašu koncentráciu, radosť aj výkon samotný.  Vydať sa po tejto ceste je len a len vaša voľba. Dostať sa na miesto, na ktorom túžite byť, je postupný proces, ktorý realizujete krok za krokom. Premena vášho dočasného najlepšieho sústredeniea na trvalé vám dá najväčšiu šancu sa s týmito úlohami vysporiadať.