Fázy prípravy

06.01.2014 10:41

1. Fáza prípravy pred udalosťou

Behom krátkej doby sa ocitnete uprostred vzrušenia z pretekov alebo zápasov na veľkej udalosti. Vašim cieľom je urobiť v konečnej fáze prípravy všetko preto, aby ste boli vo forme ako fyzicky, tak aj psychicky, technicky a emocionálne a zároveň sa necítili preťažení. Zamerajte sa preto nielen na kvalitný tréning, ale aj kvalitný odpočinok. Snaha dokázať mnoho sa príliš krátku dobu totiž ešte nikomu nepriniesla úspech. Do veľkej udalosti musíte vstupovať odpočinutí, no pripravení a s vedomím, že môžete dosiahnuť všetko, čo chcete. Je to rozhodujpcou súčasťou vášho úspechu.

2. Fáza zoznamovania sa s prostredím

Čím lepšie poznáte prostredie, v ktorom budete podávať výkon, tým pohodlnejšie a uvoľnenejšie sa v ňom budete cítiť. Pokiaľ nemáte možnosť ísť do tohto prostredia ešte pred vašou veľkou udalosťou, pokúste sa nájsť si ho aspoň na internete. Dnes majú už všetky väčšie udalosti svoje stránky, kde predstavujú športoviská aj s obrázkami. Sústreďte sa na miesto, v ktorom budete podávať svoj výkon, predstavujte si svoj výkon tak reálne, ako to len dokážete na konkrétnom športovisku. Keď prídete na miesto vašej veľkej udalosti, postupne sa zoznámte s prostredím - kde budete bývať, trénovať, súťažiť. Ak je to možné, navštívte miesto vášho výkonu v dobe, keď sa na ňom nikto nenachádza. Prejdite sa ním, premyslite si svoj plán výkonu, predstavujte si, že na ňom podávate váš najkvalitnejší výkon, predstavte si svoj úspech.

3. Fáza výkonu

Úloha, ktorú musíte pri vašej veľkej udalosti splniť, je rovnaká, akú ste už splnili mnohokrát. Rešpektujte svoje programy, ktorými sa pripravujete na úlohy menšieho významu a nemaňte ich len kvôli tejto jednej udalosti. Konajte rovnako pri rozcvičke, tesne pred výkonom a počas neho. Očakávajte, že sa budete cítiť inak, ale verte, že aj pri takýchto pocitoch môžete podať svoj maximálny výkon.

Posilniť sebadôveru a správne zamerať pozornosť v tejto konečnej fáze vám môže pomôcť, ak si sami dokážete zodpovedať nasledujúce otázky:

Prečo môžem dosiahnuť svoje ciele práve teraz?

Ako môžem dosiahnuť svoje ciele práve teraz?

Na čo sa musím sústrediť, aby som dosiahol svoje ciele práve teraz?