Jim Thompson - Elevating your game

30.12.2013 21:14

Prečo niektorí hráči dokážu hrať úžasne práve vtedy, keď to najviac potrebujú? A naopak iní prepadnú práve pod najväčším tlakom?

Táto kniha, ktorá je vytvorená skúsenosťami špičkových športovcov a trénerov, vás pomôže porozumieť, ako sa stať špičkovým športovcom, ktorý dokáže pozdvihnúť nie len svoju hru, ale aj hru svojich spoluhráčov a celého tímu. V tejto knihe vám Jim Thompson ukáže, ako:

- zlepšiť svoj výkon zameraním sa na úsilie a učenie namiesto výsledkov,

- využívať "rituál chyby", ktorý vám pomôže vyrovnať sa s tým, čo sa stalo a pripraviť sa na nový zápas,

- zdokonaľovať mentálne schopnosti, ktoré pomáhajú dokázať sa vyrovnať so stúpajúcim tlakom,

- sa stať vodcom, ktorý všetkých okolo seba robí lepšími,

- vytvoriť v tíme víťaznú "chémiu",

- vyvolať odvahu zlapšiť svoju hru v momentoch, keď je to najviac potrebné.

Táto knižka tiež obsahuje deväť cvičení ako preniesť myšlienky z knihy do života a odpovedá na niekoľko športových výziev, ako sú napríklad:

- vyváženosť potreby športu a vzdelania

- jednanie s nezaangažovanými spoluhráčmi

- príprava na hru na vyššej úrovni

- zaobchádzanie s partiou pri riešení konfliktov v tíme.

Táto kniha zatiaľ vyšla len v anglickom jazyku.