Komunikácia s trénerom

08.01.2014 21:46

Ako športovci si musíte uvedomiť, že tréneri sú tiež iba ľudia. Väčšina z nich sa snaží pracovať čo najlepšie pre vás, ale ani oni nedokážu čítať vaše myšlienky. Ak chcete aby sa veci zlepšili, musíte prevziať určitú časť zodpovednosti a komunikovať s nimi, či už formou rozohovoru, alebo mailu, či listu, ak sa bojíte. Dajte svojmu trénerovi slušne najavo, čo by ste v tréningu chceli zmeniť, alebo čo vám nevyhovuje. Taktiež mu dajte najavo to, čo sa vám v tréningu páči, alebo mu za dobrý tréning poďakujete. Aj trénerovi padne dobre, ak niekto jeho prácu ocení. Pomôžte mu pomocou komunikácie nájsť spôsob, akým vám môže najlepšie pomôcť.

Úlohou trénera je dostať zo svojich zverencov to najlepšie. Úlohou každého špotovca je zistiť, ako môže dostať to najlepšie zo svojho trénera. Len veľmi zriedka všetci športovci tímu milujú svojho trénera či kapitána. A len veľmi málo trénerov miluje všetkých svojich športovcov. Len tí najlepší však dokážu dostať to najlepšie z každého, bez ohľadu na to, či ich spája nejaké puto, alebo nie. Každý človek má v sebe niečo hodnotného, čo môže ponúknuť a tak je treba sa sústrediť na to najlepšie, čím kto môže prisprieť.

Výkon sa najlepšie zlepší tak, že tréneri a športovci spolupracujú na vytvorení pozitívneho prostredia a sú všetci spoločne zodpovední za úspech svojej misie a zlapšovanie komunikácie. Napriek tomu, že sa tréneri častejšie sústredia na výsledky, aj oni sú len ľudia. Jednajte s nimi preto ako s osobami, ktoré majú životy aj mimo vašej výkonnostnej oblasti. Každý je v prvom rade človek a ideálny stav nastáva vtedy, ak sa vďaka našej práci pre tím staneme aj lepšími ľuďmi.

Zdvorilá komunikácia je obojstrannou záležitosťou a teda sú za ňu zodpovedné obe komunikujúce strany. Komunikácia môže byť niekedy veľmi chúlostivou záležitosťou, vo všetkých prípadoch však stojí za to sa o ňu pokúsiť. Ak chcete podávať dobré výkony, mali by ste zdieľat so svojím trénerom svoje priority a ciele. Tiež by ste mali s trénerom komunikovať o svojich pocitoch a formách a stratégiách sústredenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu vašich výkonov. Neochota komunikovať sa premieta do kvality tréningu aj do výkonu samotného.