Krvná skupina ako faktor ovplyvňujúci zvládanie stresu

20.01.2014 14:27

 

Stres je to, čo cítite, ak sú požiadavky na váš výkon vyššie, ako vaše schopnosti plniť ich. Vaša krvná skupina je rozhodujúcim prvkom pri určovaní spôsobu, akým tento stres zvládnete.

 

 

Cvičenie a stres

Cvičenie má pri zvládaní stresu svoje výhody, ale aj svoje nevýhody. Vysoká úroveň telesnej zdatnosti pomáha nervovej sústave zotaviť sa zo stresu omnoho rýchlejšie. Aj priemerné množstvo pravidelnej fyzickej aktivity pomáha zlepšiť stresovú reakciu. Vďaka tomu je cvičenie označované za akýsi všeliek v boji so stresom. Avšak nie vždy je tomu tak.

Každý človek má určitú kapacitu zvládania telesnej záťaže. Trénovanie a cvičenie v rámci svojej kapacity je vynikajúcou metódou pre zvládanie, alebo predchádzanie stresu. Je akýmsi záchranným kohútikom na vypustenie nahromadenej pary. Neustále plynulé zvyšovanie svojej kapacity je spôsob, ktorý zaručuje najlepší pokrok pri zlepšovaní  výkonnosti.  Ale čo sa stane, ak neustále posúvate túto kapacitu prekračovaním hranice svojej tolerancie na telesnú záťaž a schopnosti adaptácie?  Volá sa to pretrénovanie. Ak ste pretrénovaní, vaša výkonnosť klesá. Pretrénovanie  pôsobí na vašu vnútornú rovnováhu presne rovnakým spôsobom ako stres. 

Faktory cvičenia

Vašu schonosť podávania výkonov ovplyvňuje množstvo faktorov. Sú to napríklad správna výživa, pitný režim, odpočinok, predchádzajúci tréning, úroveň telesnej zdatnosti či celkové množstvo stresu vo vašom živote. Jeden z faktorov, ktoré ich ovplyvňujú je aj krvná skupina.

Jednoducho povedané, telesná aktivita, ak aj nie je vyčerpávajúca, vedie zvyčajne k zvýšeniu množstva stresových hormónov v krvi, hlavne kortizolu a katecholamínov. Pravidelným tréningom organizmus produkuje menej hormónov. Špičkoví športovci nepociťujú šport ako stres ani vtedy, ak od nich vyžaduje väčšie nároky ako ich tréningová rutina. Majú výborne vytrénovanú fyziológiu svojho tela, nervový a endokrinný systém.

Toto je dôvod, prečo môžeme medzi ľuďmi nájsť dobre trénovaného človeka s krvnou skupinou A, ktorý má vyššiu toleranciu na stres ako zle trénovaný človek s krvnou skupinou 0. V skutočnosti je to ale naopak, ľudia s krvnou skupinou 0 zvládajú stres a záťaž jednoduchšie a ich hranice tolerancie sú vyššie ako u ľudí s krvnou skupinou A. Je teda dobré, zamerať sa na svoje výnimočnosti riadené krvnými skupinami predtým, ako začnete s tréningom a posúvaním svojich hraníc. Poznaním samého seba môže športovec so skupinou A ľahko predbehnúť športovca so skupinou 0, nesprávnym tréningom môže naopak ľahšie prísť k zraneniam a únave.

Poznať svoju krvnú skupinu, vám môže pomôcť prispôsobiť si tréningový plán vlastnej hranici tolerancie a postupne ju posúvať bez obavy z pretrénovania, stresových reakcií či zranenia organizmu. Súčasťou posúvania svojej hranice je okrem fyzického cvičenia aj cvičenie psychické, ktorým dokážete pomôcť svojmu organizmu vyrovnávať sa so stresom.

Krvné skupiny a stres

Jedna pomerne nápaditá štúdia sledovala hladinu stresových hormónov, ktoré sa uvoľnili počas odberu krvi, pretože odber krvi je pre organizmus spúšťačom stresovej reakcie. Vedci skúmali množstvo stresových hormónov v práve odobratej krvi.

Ich zistenia sú veľmi zaujímavé. Vďaka ich štúdii je dokázané, že ľudia s krvnou skupinou A sú omnoho náchylnejší prehnanej reakcie aj na menší druh stresu. Naopak krvná skupina 0 bola na opačnom konci rebríčka s nízkym uvoľňovaním kortizolu a adrenalínu pri stresovej záťaži. Krvné skupiny B a AB sa umiestnili medzi týmito dvoma extrémami, pričom krvná skupina B má pri zvládaní stresu bližšie ku krvnej skupine A a krvná skupina AB zase bližšie k 0. Avšak pri krvnej skupine B bola zistená najväčšia škála uvoľneného množstva stresových hormónov zo všetkých skupín, čo znamená, že jedinci s touto krvnou skupinou sa môžu priblížiť obom koncom hodnotiaceho rebríčka.

Okrem toho vedci zistili, že ľudia s krvnou skupinou A majú vo všeobecnosti vyššiu hladinu kortizolu v krvi ako ostatné krvné skupiny, naopak ľudia s krvnou skupinou 0 najnižšiu. „Nulkári“ sú podľa výskumov tiež schopní najrýchlejšie odbúrať nahromadený kortizol jednoduchou polhodinovou relaxáciou a predstavami príjemných miest.

V jednoduchosti to všetko znamená, že ak máte krvnú skupinu A, nosíte si celý život so sebou vyššiu náchylnosť na stres vzhľadom k množstvu stresových hormónov plávajúcich vo vašej krvi. Vaša krvná skupina produkuje ako odpoveď na stres omnoho viac adrenalínu ako ostatné krvné skupiny, čo ju ale zároveň robí skupinou, ktorá dokáže tento hormón najľahšie odbúrať. V tomto výskume dopadla naopak najhoršie krvná skupina 0, ktorá nemá vyvinuté efektívne procesy odbúravania adrenalínu tak, ako skupiny A a B.

Ako teda pôsobí stres na jednotlivé krvné skupiny?

Stres a krvná skupina 0

U človeka s krvnou skupinou 0 má stres priamy vplyv na činnosť svalov a vyvoláva ich opačnú reakciu. Takýto organizmus reaguje na stres agresivitou, preto je pre neho vhodné odbúravať stres práve pomocou telesných aktivít. Šport dodáva ľuďom s krvnou skupinou 0 dobrú náladu, vytvára ich telesnú rovnováhu a zvyšuje sebavedomie. 

„Nulkári“ sú vhodní najmä pre silové športy, no platí pre nich, že nech robia akýkoľvek šport znamená to pre nich, že žijú.  Ak ľudia s krvnou skupinou 0 odmietajú šport, môže to mať za následok depresie a autoimunitné ochorenia.

Stres a krvná skupina B

Ľudia s krvnou skupinou B reagujú na stres čiastočne agresívne, podobne ako ľudia s krvnou skupinou 0 a čiastočne zlou psychickou činnosťou ako v prípade ľudí a krvnou skupinou A. Skupina B sa v stresových situáciách ocitá niekde v strede medzi agresivitou a rovnováhou, čím ponúka svojmu vlastníkovi dobrú schopnosť tvorivosti – schopnosť úvahy a následnej akcie.

„Béčkari“ zvládajú stres veľmi dobre a sú ľahko prispôsobiví, preto sa im odporúčajú „inteligentné“ športy, v ktorých je potrebná rovnováha medzi telesnou a psychickou prácou s priemerným úsilím, ako napríklad turistika a cykloturistika. Športovci s krvnou skupinou B sú stále psychicky svieži.

Stres a krvná skupina A

Ľudia s krvnou skupinou A reagujú na stres zhoršením psychickej činnosti. Tejto skupine veľmi pomáhajú bylinkové čaje na upokojenie napríklad z harmančeka, či kozlíka lekárskeho. Takéto čaje môžu títo ľudia piť pravidelne.

Stres dokážu "Áčkari" redukovať meditáciami a upokojujúcimi technikami. Krvná skupina A potrebuje telesné aktivity, ktoré pomáhajú upokojeniu a získaniu koncentrácie ako napríklad: Tai Chi, Joga, strečingové cvičenia, prechádzky po prírode, plávanie, cyklistika. Zápasenie a úpolové športy sú pre túto krvnú skupinu úplne nevhodné, pretože produkujú veľké množstvo stresu.

Stres a krvná skupina AB

Ľudia s krvnou skupinou AB reagujú na stres rovnakým spôsobom ako ľudia s krvnou skupinou A, teda zhoršenou psychickou činnosťou. Preto sa pre nich odporúčajú rovnaké spôsoby zvládania stresu.

Poznaním svojej krvnej skupiny dokážete podľa príznakov ľahšie diagnostikovať prichádzajúci stres a pomocou vhodných techník a aktivít potlačiť jeho prejavy v zárodku.

Autor: Peter J. D. Adamo - Žite správne: 4 krvné skupiny, 4 programy

Zdroj: https://www.dadamo.com/science_stress_exercise.htm

(DK)