Na čo slúži pozitívna perspektíva?

03.01.2014 17:48

Správnou zmenou perspektívy môžete zmenšiť svoje obavy a zlepšiť svoj výkon.

Zamyslite sa chvíľu nad časom, kedy ste ešte nemali svoje zručnosti, alebo ste neboli tak trénovaný ako ste teraz. Aj v tom čase ste boli hodnotnou osobnosťou a vaši najbližší vás milovali. Myslíte si, že teraz, keď ste omnoho šikovnejší ako vtedy, je obrovskou katastrofou ak niekedy dosiahnete menej než dokonalosť? Veď stále zostanete zručnými, ste stále hodnotné ľudské bytosti a takými budete ešte dlho aj potom ako ukončíte svoju športovú kariéru.

Prestava, že naša celková hodnota ako ľudskej bytosti závisí od jedného výkonu v akejkoľvek oblasti v jeden večer je smiešna, niekedy však so svojími výkonmi tak nakladáme. Niekedy meriame hodnotu našej bytosti kvalitou nášho výkonu. Naša ľudská podstata sa však rozpína ďaleko za náš výkon v danej oblasti v danú dobu.

Zmena perspektívy nám pomáha zmenšiť stres, ktorý pociťujeme. Prevencia a kontrola stresu spočíva hlavne na tom, že si vo svojej perspektíve zachováte svoje vlastnú hodnotu a že budete vedieť, že vaša hodnota zostáva stále rovnaká, bez ohľadu na výsledok vášho výkonu. Najlepší spôsob ako sa vyvarovať stresu, je klásť si realistické ciele, vyhľadávať dôvody pre dôveru vo svoje schopnosti a pripomínať si svoje silné stránky. 

Zmena perspektívy nám pomáha vybudovať si dôveru vo vlastné schopnosti. Pamätajte, že nezáleží na tom, ako ste sami seba videli v minulosti. Nemáte žiaden dôvod vidieť sa tak aj naďalej. Stačí ak sa teraz rozhodnete, že už sa nebudete vidieť v negatívnom svetle, ale že zmeníte to, na čo sa na sebe zameriavate. Môžete si dokonca vytvoriť plán pozitívneho zameriavania sa, ktorý budete využívať vždy, keď vám začnú vaše myšlienky ztekať rôznymi nechcenými smermi.

Tie najdôležitejšie schopnosti, ktoré v sebe máte, vrátane vášho sústredenia na výkon a vašej životnej perspektívy, riadite a ovládate iba vy sami!