Plán opätovného zamerania pozornosti

01.01.2014 11:52

Kvalitná schopnosť kontrolovať rušivé faktory a dokázať okamžite zamerať svoju pozornosť späť na svoj výkon odlišuje víťazov od porazených. 

Zmyslom zdokonalenia svojej kontroly nad rušivými faktormi je, že tomu, čo normálne považujete za rušivý faktor, nemusíte dovoliť, aby to malo negatívny dopad na vašu náladu, koncentráciu alebo výkon. Kvôli rozptýleniam nestrácate schopnosti a zručnosti potrebné pre váš výkon; vy len dovolíte sami sebe stratiť koncentráciu, ktorá vám umožňuje svoje schopnosti a zručnosti efektívne realizovať!

Každá pozitívna zmena, ktorú sami vyvoláte vyžaduje tri jednoduché kroky:

1. Vytvorte si víziu - v tomto prípade víziu lepšieho spôsobu, ako vnímať a reagovať na potenciálne vyrušenie

2. Vytvorte si plán - v tomto prípade si vybudujte plán na to, ako môžete reagovať na rozptýlenie alebo vyrušenie pozitývnym a pre vás efektívnym spôsobom.

3. Urobte rozhodnutie jednať podľa svojho plánu znovu, znovu a znovu.

Vytvorením plánu opätovného zamerania pozornosti zvyšujete svoju možnosť naučiť sa zvládať rozptyľujúce situácie k vašej spokojnosti. Môžete začať tým, že si vytvoríte plán kontroly rušivých prvkov práve teraz, a to odpoveďami na tieto otázky:

1. Čo by ste zmenili na tom, ako vnímate a odpovedáte na vyrušenie alebo potenciálne rozptýlenie pri tréningu, výkonoch, práci a v živote?

2. Prečo chcete zmeniť to ako vnímate alebo reagujete na rozptýlenie? Prečo je pre vás dôležité tieto zmeny uskutočniť?

3. Ak si teraz vytvoríte osobný plán pre zvládanie rozptýlenia, dokážete sa rozhodnúť, že budete podľa neho jednať opakovane a tak dlho, kým nezískate kontrolu nad svojím sústredením?

Ak vašou poslednou odpoveďou bolo áno, potom ste na najlepšej ceste uskutočniť zmeny, po ktorých túžite. Tu vám ponúkame vzor plánu na opätovné získanie pozornosti . Do prvého stĺpca si zapíšte vaše najväčšie vyrušenia, alebo situácie, ktoré si u vás vyžadujú opätovné zameranie pozornosti. Do druhého stĺpca zapíšte reakciu, akou obvykle v takej situácii reagujete. Do tretieho naopak reakciu akou by ste chceli reagovať, keď sa v takejto situácii ocitnete najbližšie. Do štvrtého stĺpca si zapíšte silné slovo, ktoré vám pomôže opätovne zamerať pozornosť správnym smerom. Tu je niekoľko príkladov takýchto slov, alebo fráz: "STOP!", "Dýchaj, ukľudni sa!", "Prejdi na inú vlnu!", "Sústreď sa, sústreď sa, sústreď sa!", "Toto ma nemôže vyviesť z miery - preč s tým!", "Buď celý v tomto okamžiku, tu a teraz!"

Najbližšie, keď vás niečo vyruší, dajte si za cieľ jednať podľa svojho plánu a obrátiť negatívne faktory na pozitívne veci. Vedzte, že zvládnutie tejto kontroly vôbec nie je jednoduché, preto sa nevzdávajte pri prvom neúspechu. Ak by to bolo jednoduché, bol by v tom dobrý každý, no práve toto sa darí len tým najvytrvalejším a najsilnejším osobnostiam.