Plán pravidelného používania vizualizácie

01.01.2014 12:25

Vizualizácia je úžasnou hybnou silou na ceste k dosahovaniu veľkých činov, či výkonov. Podrobnejšie sa o nej môžete dozvedieť v sekcii vizualizácia na našej stránke.

V tejto časti k nej snáď len toľko, že rovnako ako každodenné potenie počas fyzického tréningu je vhodné vložiť do svojho rastu aj niekoľko minút pozitívnej vizualizácie každý deň.

Na jej zlepšenie a dokonalé využívanie je vhodné, aby ste si vytvorili presný plán kde a kedy budete využívať vizualizáciu a ktorý jej typ. Tak ako pri dvoch predchádzajúcich plánoch, je okrem jeho vytvorenia dôležité aj jeho pravidelné a poctivé dodržiavanie a to aj v čase nezdaru.