Plán zdokonaľovania koncentrácie

01.01.2014 11:18

Schopnosť absolútnej koncentrácie sa na športový výkon je najdôležitejšou schopnosťou podporujúcou dosahovanie výnimočných výkonov a cieľov. Preto je pre športovca naozaj dôležité trénovať svoju koncentráciu v rámci každého tréningu, preteku či zápasu.

Pre zlepšovanie práce s vlastnou koncentráciou je nevyhnutné si jej tréning plánovať rovnako, ako iné druhy tréningov.

Športovec si do každého tréningu môže naplánovať úseky, počas ktorých sa bude absolútne koncentrovať na svoj výkon, alebo na jeho časti a tiež úseky, v ktorých v koncentrácii poľaví. Postupom času by sa úseky absolútnej koncentrácie mali predlžovať a naopak úseky zo zníženou koncentráciou skracovať. Špičkoví športovci dosahujúci špičkové výkony trénujú celé tréningy v absolútnej koncentrácii.

Ak je športovec schopný dlhodobo udržiavať kvalitnú koncentráciu na svoj výkon počas tréningu, mal by si začať plánovať prenášať túto schopnosť priamo do pretekov, alebo zápasov, teda do situácií, v ktorých sa od neho vyžadujú kvalitné výkony za prítomnosti väčšieho množstva rušivých faktorov.

Je samozrejme dôležité svoj plán vyhodnocovať, sledovať za akých okolností sa športovcovi podarilo si koncentráciu udržať vysoko a za akých naopak jeho koncentrácia opadla, ako sa mu ju podarilo získať späť a čo to znamenalo pre kvalitu jeho výkonu.

Existuje niekoľko odporúčaných spôsobov, ako sa dá koncentrácia trénovať aj mimo tréningu:

Minútové cvičenie preorientovania koncentrácie - môžete ho cvičiť počas dňa kdekoľvek sa práve nachádzate. Zamerajte sa na určitý zvuk vo vašom okolí (napríklad na hlas), potom prepnite a zamerajte na na iný zvuk, napríklad spev vtáka, o chvíľu opäť prepnite na iný zvuk (auto, prístroj, rádio...). Takto prepínajte svoju pozornosť na rôzne zvuky 1 minútu. Toto cvičenie vás naučí aktívne zamerať svoju pozornosť na to, na čo ju chcete zamerať a odblokovať všetky ostatné prvky okolo. Môžete si zvoliť aj vizuálnu formu tohto cvičenia a zameriavať svoju pozornosť na rôzne objekty v okolí.

Udržanie očí na lopte - Je to jednoduché cvičenie, ktorým môžete zlešovať svoju koncentráciu. Stačí si na to vyčleniť 3 minúty denne. Sadnite si 1,5 metra od lopty a snažte sa zamerať všetku svoju pozornosť na loptu, koncentrovať sa, popísať všetky jej vlastnosti, nevnímať nič iné ako loptu. Kedykoľvek vám vaša myseľ zablúdi inde povedzte si STOP! a znovu zamerajte svoju pozornosť na loptu.

Joga - jedným z vynikajúcich spôsobov absolútnej koncentrácie sú cvičenia jogy a relaxačné cvičenia. Každý športovec môže takéto cvičenia vykonávať samostatne, ale aj pod vedením špecializovaných trénerov.