Postupy pre vytvorenie pozitívnej perspektívy

03.01.2014 16:48

1. Každý deň a v každej situácii hľadajte dobré veci a radosti.

2. Každý deň a v každej situácii hľadajte príležitosti.

3. Príjmite všetko pozitívne na pozitívnych situáciách.

4. Hľadajte pozitívne na negatívnych situáciách.

5. Sústreďte sa na to, čo vám umožňuje robiť to, čo robiť chcete.

6. Hľadajte možnosť v každej prekážke a sústreďte sa na to, čo sa nachádza za prekážkou.

7. Zamerajte svoju pozornosť na to, prečo máte schopnosť prekonať zlé obdobie a potom sa sústreďte na to, ako sa posuniete vpred pozitívnym smerom.

8. Všímajte si, že každý vo svojom živote občas čelí nepriazni osudu. Dajte si za úlohu nájsť pozitívnu cestu cez túto nepriazeň.

9. Sústreďte sa na to, aby ste sám seba podporovali, nie znevažovali.

10. Ak máte pocit, že neviete so sebou vydržať, zatiahnite záchrannú brzdu a začnite sa sústrediť na niečo pozitívne.

11. Ak pokoríte sami seba, nemáte z toho žiaden prospech, zatiaľ čo pozdvihnutie samých seba prináša mnoho výhod.

12. Neprestávajte oceňovať dobré veci, ktoré máte, ktoré sa vám podarilo urobiť, ani tie, ktoré máte pred sebou.

13. Neprestávajte oceňovať dobré veci na druhých.