Prevencia preťaženia

08.01.2014 14:41

Čím lepší budete, tým väčšie nároky sa na vás budú klásť. Ak budete chceť predchádzať preťaženiu, budete sa musieť zamyslieť nad tým, čo pre vás znamená rovnováha a aké sú vaše priority.

Skôr, ako prájmete čokoľvek, čo kladie na váš čas ďlašie požiadavky, zamyslite sa nad tým, čo z toho budete mať a koľko energie a času vás to bute stáť. Buďte si istý, že každá úloha trvá dlhšie, ako vám povedia tí, čo ju od vás žiadajú. Zvážte, či to stojí za to a či ste schopní ju splniť a prtiom zostať vo svojej vnútornej pohode. Ak si nieste istí, že chcete niečo urobiť, rada znie jednoducho: NEROBTE TO! Povedať nie, môže byť niekedy veľmi ťažké, no niekedy je to jediný spôsob ako si zachovať kvalitný výkon a rovnováhu. Zdvorilé odmietnutie vám môže pomôcť znížiť hladinu stresu. Máte právo povedať nie akejkoľvek úlohe!

Niekedy musíme sami sebe pripomenúť, že my sme tí, ktorí musia riadiť priebeh svojho života a že to za nás nesmú robiť ostatní. Ak si dovolíme prežívať život v trvalom strese, vážne ohorzujeme svoj imunitný systém, čím otvárame priestor chorobám, ktoré nám skracujú život. Stres je tiež najväčšou prekážkou v prežívaní radostného života. A ten máme iba jeden. Robme teda správne rozhodnutia a dovoľme sami sebe žiť múdro a naplno!

Rozhodujúca súčasť pri predchádzaní preťaženiu je naplánovať si svoj čas tak, aby sme stihli robiť zdravé veci, ktoré máme radi a ktoré sú mimo oblasť našej práce alebo výkonu. Tieto druhy povznášajúcich zážitkov nám prinášajú pocit väčšej harmónie a odolnosti a znižujú tak pravdepodobnosť prehnanej reakcie na akúkoľvek náročnú okolnosť.