Pripomienky pozitívneho rozmýšľania

03.01.2014 18:10

Pre pomoc pri tvorení vášho plánu pozitívneho zameriavania mysle vám prinášame niekoľko pripomienok, ktoré môžete využívať:

"Mám kontrolu nad svojím myslením, sústredením a životom."

"Som dobrý a hodnotný človek."

"Ovládam svoje sústredenie a tak riedim celý svoj výkon, zdravie a život."

"Som schopný dosiahnuť ciele, ktoré som si dal. Mám ich pod kontrolou."

"Ovládam krok, ktorý je práve predo mnou tak, že sa na tento krok plne sústredím."

"Som schopný sústrediť sa aj napriek nepriazni osudu a zostanem pozitívne naladený."

"Učím sa z neúspechov a premieňam ich v pozitívne príležitosti k rastu."

"Prijímam ponaučenia zo svojich skúseností a jednám podľa toho."

"Moja myseľ a telo sú jeden celok. Oslobodím ich k tomu, aby vynikali."

"Každý deň som lepší, múdrejší, sústredenejší a viac pod kontrolou."

"Rozhodol som sa prežívať život naplno."

"Zvolil som si vynikať."

"Stanem sa tým, čím sa rozhodnem byť."