Stanovenie cieľov

04.01.2014 15:21

Ciele poznáme krátkodobé a dlhodobé.

Krátkodobé ciele

Sú ciele, ktoré si kladieme za úlohu splniť v krátkom časovom období. Patria k nim ovládnutie určitej schopnosti alebo zručnosti, zameranie sa na kvalitný tréning, na kvalitné vykonanie určitej činnosti, na odpočinok, na dokončenie uričtého počtu pohybov, hier alebo úloh - dnes, do konca týždňa, do konca mesiaca. Tieto ciele vám pomôžu zdokonaľovať nie len fyzickú kondíciu, technikui, či taktiku, ale tiež psychiku. Preto je vhodné naplánovať si ciele aj na trénovanie a zdokonaľovanie psychickej pripravenosti, vytvárania pozitívnych predstáv, zameriavania sústredenia, kontroly rušivých faktorov, relaxácie a pozitívneho myslenia. 

Dlhodobé ciele

Sú to väčšinou naše životné ciele, alebo veľké ciele našich životných etáp. K nim patrí napríklad dosiahnutie pozitívnej perspektívy vo vašom celkovom prístupe, zníženie stresu, alebo trvalé sústredenie. Tiež k nim patrí dosiahnutie vašej najvyššej úrovne dokonalosti vo svojom športe - ovládnutie určitého postupu, programu, závodu, či herného plánu - a tiež rozhodnutie o rýchlosti, vzdialenosti, čase alebo úrovni výkonu, ktoré chcete dosiahnuť v určitom časovom období alebo dosiahnutie osobného maxima v dôležitých úlohách, výkonoch či súťažiach.

 

Mnoho najlepších majstrov si vedie denníky v rôznych oblastiach, práve preto, aby mohli sledovať a zdokonaľovať svoje výkony. Tento postup zapisovania si plánovených a dosiahnutých cieľov a okolností pri ich dosahovaní urýchľuje ich učenie a robí ich výkony kvalitnejšími, pretože sa učia z vlastných skúseností. Viac o denníkoch športovca si môžete prečítať v sekcii sebahodnotenie.

Pri stanovovaní svojich cieľov je tiež veľmi dôležité, zameriavať sa na svoje vlastné ciele a nie na ciele niekoho iného, kto vám ich bude diktovať. Podpora a vedenie ostatných má zmysel iba vtedy, ak sú konštruktívne a cielené. Aj tak, ste však jedinečnými. Nikto iný taký, ako vy neexistuje. Ak máte dosiahnúť svoje maximá, musíte vy aj ľudia, s ktorými pracujete rešpektovať vaše jedinečné rysy. Práve tieto zvláštne vlastnosti totiž tvoria to, čo vás vedie k dokonalosti.