Trénovanie koncentrácie

05.01.2014 18:34

Svoje sústredenie môžete trénovať v oblasti svojej špecifikácie, ale aj mimo naj. Okolo vás sa nachádza množstvo podnetov, ktoré vám môžu pomôcť svoju koncentráciu efektívne zdokonaľovať. Niektoré spôsoby vám tu ponúkame:

1. Keď sedíte v triede a počúvate ako niekto rozpráva, pokúste sa vyčistiť svoju myseľ  od všetkého ostatného a naplno sa zapojiť  do toho, čo ten človek hovorí. Sledujte, ako dlho dokážete udržať sústredenú pozornosť. Keď vam začne pozornosť utekať, pozorujte ako rýchlo ju dokážete znovu získať.

2. Keď čítate, píšete, sledujete televíziu, niečo skladáte alebo vykonávate inú úlohu, pokúšajte sa naplno sústrediť na to, čo práve robíte. Skúšajte to v prostredí, kde sú s vami aj iní ľudia, kde je hluk. Dýchajte zhlboka a uvoľnene a potom sa sústreďte. Ak pozornosť stratíte, pozorujte ako rýchlo ju dokážete získať späť.

3. Pozrite sa na text, ktorý je práve pred vami. Vyberte si šieste slovo od začiatku tejto vety a sústreďte na len naň. Sústreďte sa na toto slovo dovtedy, kým nevystúpi do popredia viac ako čokoľvek iné v tomto texte. Potom rozšírte svoje sústredenie tak, že sa budete sústrediť na celú vetu.

4. Pri vykonávaní fyzickej aktivity sledujte, aký je to pocit zameriavať sa na rôzne druhy myšlienok a pocitov. Choďte sa dnes prebehnúť a pri nkeď natiahnete nohu, myslite na slova natiahnuť a vznášať sa. Urobte to desaťkrát a sledujte, čo sa stane. Potom myslite na silu, keď sa vaša pravá noha dotkne zeme a znovu, keď sa dotknete zeme ľavou nohou. Urobte to desaťkrát za sebou a sledujte, čo sa stane.

5. Prejdite si niekoľkokrát za deň svoje telo. Sústreďte sa na vnemy a pocity v rôznych častiach svojho tela. Ako sa práve teraz cíti váš chrbát, keď tu sedíte a čítate? Ako sa cítia vaše chodidlá? Mate uvoľnené lýtka? Teraz sa sústreďte na ramená. Sú uvoľnené? Dovoľte im poklesnúť. Myslite na ich uvoľnenie. Pohýbte s nimi. Otočte hlavou a uvoľnite sa.

6. Seďte pokojne, uvoľnite svoj dych a sústreďte sa na pozorovanie niečoho, čo leží pred vami (pero, kvetina, kniha, lopta....). Naozaj pevne sa na to sústreďte, pozorne si všimnite tvar, štruktúru, vzhľad a pocity, ktoré to vo vás vyvoláva, nechajte sa tým pohltiť až tak, že všetko ostatné zmizne.

7. Seďte pokojne, uvoľnite svoj dych a sústreďte sa na počúvanie zvukov okolo vás (ľudia, vtáky, autá...). Vyberte si jeden zvuk a nechajte sa ním pohltiť, potom ho nechajte odísť tak, že sa ponoríte do iného zvuku.

8. Zoraďte si niekoľko predmetov a uvedomte si ich. Potom začnite zameriavať svoju pozornosť na jeden z nich, až kým všetky ostatné nezmiznú. Zamerajte sa naplno na jeden predmet, potom na jeho stred a potom na stred jeho stredu. Úplne sa s predmetom spojte.

9. Zavrite oči a sústreďte sa na konkrétnu pozitívnu myšlienku, predstavu alebo čin, ktorý by ste si priali aby sa stal vašou realitou. Opakujte si túto myšlienku, pokúste sa vyjasniť si v mysli obraz akcie. Potom na to prestaňte myslieť počas piatich pomalých nádychov. Opäť zamerajte pozornosť na konkrétnu pozitívnu myšlienku alebo akciu. Kľúčom k vysoko kvalitným výkonom  a kvalitnému životu je pozitívne spojenie a úplne zamerané sústredenie.