Verena Kastová - Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

30.12.2013 21:54

Schopnosť vstúpiť do sveta vlastnej predstavivosti má podstatný význam ako pre terapeutov a ich klientov v rámci terapeutického procesu, tak aj pre každého, kto má záujem porozumieť sebe samému. Naše predstavy a fantázie sú totiž zdrojom prirodzených tvorivých síl, ktorých vyjadrením sú nové umelecké diela či veľké vedecké hypotézy, ale tiež objavovanie nových životný ciest a možností.

Verena Kastová, skúsená autorka a terapeutka, ukazuje, ako môžeme predstavivosť v tomto zmysle využiť, ako nadviazať dialóg so svojím vnútorným svetom a ako so svojími fantáziami a obrazmi zaobchádzať. Názornosť výkadu umocňuje množstvo príkladov a kazuistík z autorkinej praxe, rovnako ako popis techník a prístupu ku svetu našich predstáv.