Vitamíny a minerály podporujúce činnosť mozgu

03.01.2014 10:57

Všetci vieme, že vitamíny a minerály sú dôležité pre fyzické zdravie človeka, málokto však vie, že sú potrebné aj pre správne fungovanie psychiky človeka resp. pre jeho duševnú rovnováhu a pohodu.

Pre správne fungovanie psychických procesov sú dôležité hlavne vitamíny zo skupiny B. Ich nedostatok môže vyústiť až závažné psychické ochorenia, akými sú napríklad klinická depresia, úzkosť, bipolárne afektívna porucha a mnohé iné, ich nízka hladina v organizme spôsobuje u športovca nepokoj a neschopnosť plne sa koncentrovať na svoj výkon. Z tejto skupiny vitamínov existuje niekoľko druhov, z ktorých každý plní svoju osobitnú funkciu.

Nedostatok thiamínu (vitamín B1) môže viesť k depresii, úzkosti, pocitom strachu a podráždenosti.

Nedostatok riboflavínu (vitamín B2) sa spojuje okrem depresie s ďalšou vážnou skupinou duševných porúch ako sú psychózy.

Nízka hladina vitamínu B12 môže zase spôsobiť problémy s pamäťou, rýchlu unaviteľnosť, celkové spomalenie duševných procesov a psychomotoriky.

Zabezpečenie dostatočného množstva vitamínov zo skupiny B pre organizmus je preto dôležitým faktorom v prevencii duševných porúch, a tiež v zabezpečení psychickej rovnováhy organizmu.

Vitamín C je ďalším dôležitým vitamínom, ktorého nedostatok môže viesť k prejavom depresie. Je významným antioxidantom a je tiež dôležitý pre vylučovanie serotonínu. Serotonín je látka zodpovedná za prežívanie nálady, ktorá je pre podávanie kvalitných výkonov dôležitá.

Nie sú to však len vitamíny, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie. Okrem nich zohrávajú dôležitú úlohu k našej psychickej rovnováhe aj minerály.

Zinok ovplyvňuje nie len prenos nervových vzruchov, ale podieľa sa tiež na správnej aktivite štítnej žľazy. Jeho nedostatok vedie k vzniku depresie a k poruchám chovania.

Nízka hladina horčíka (magnesium) v organizme spôsobuje horšie znášanie stresu a psychickej záťaže.

Celá rada ostatných vitamínov a minerálnych látok akými sú napr. kyselina listová, mangán, železo alebo draslík sú dôležitou súčasťou správneho fungovania nervovej sústavy a teda aj psychickej rovnováhy človeka. Je dôležité uvedomiť si, že fyzické výkony človeka úzko súvisia s jeho duševnou pohodou. Vitamíny a minerály sú preto tiež dôležitým faktorom podávania kvalitných výkonov.

ZDROJ: celostnimedicina.cz, podľa Mgr. Michala Hanzlovského

(DK)