Vytrvajte!

06.01.2014 11:27

Veľmi ťažkou súčasťou cesty za dokonalosťou je vytrvalosť v sledovaní cieľov a v prijímaní seba ako hodnotnej a kompetentnej ľudskej bytosti. Ak prenesiete konkrétne stratégie osobnostného rastu do svojej osobnej situácie, určite môžete očakávať zlepšenie, ale nie okamžité zázraky. Niekedy sa síce pozitívne zmeny objavia okmažite, vo väčšine prípadov to ale potrebuje svoj čas.

Vzlety aj pády budete prežívať rovnako ako pri fyzickom tréningu aj pri tréningu a využívaní psychických schopností. Niekedy sa budete cítiť psychicky veľmi silní a sústredení, inokedy skĺznete späť k menej konštruktívnym spôsobom myslenia. Ale akonáhle dostanente svoju koncentráciu tam, kde má byť, ocitnete sa znova pod kontrolou. Keď vytrváte, stanete sa plne sústredenými a získate väčšiu kontrolu nad sebou a svojím výkonom.

Neúspech v dosiahnutí okmažitého úspechu s určitým postupom zameriavania sústredenia neznamená, že ten postup nebude fungovať nikdy. Aby mohla akákoľvek stratégia dobre fungovať, musíte urobiť záväzok, túto stratégiu trénovať a zdokonaľovať sa v nej.  Nikto vás však nemôže nútiť, aby ste ju chceli zdokonaľovať, toto rozhodnutie musí výjsť len a len od vás.

Vítajte cestu, ktorú ste si zvolili, pretože aj keby ste nakoniec nedorazili až do toho najvzdialenejšej stanice, dá to vášmu životu obsah a zmysel!