Zachovajte si pocit zmysluplnosti

06.01.2014 11:40

Ak budete pokračovať na ceste vpred zmysluplným smerom, vnesiete do svojho života zmysel, ale aj radosť. Toto však vyžaduje, aby ste zmysel do života nielen vzniesli, ale si ho aj zachovali. Ak sa chcete niekam dostať, potrebujete pevné osobné dôvody, prečo sa tam chcete dostať. Ak si dokážete osobný zmysel vašej cesty udržať, dokáže vás to udržať na nohách aj pri prekonávaní prekážok a ťažkých časov. 

Niekedy stačí k zachovaniu zmysluplnosti, užívať si tie najjednoduchšie radosti z našich zážitkov či poslania. Niekedy nám snaženie dáva pocit, že sme viac nažive a berie nás na miesta, kde sme ešte neboli. A niekedy potrebujeme malú pripomienku, aby sme dokázali oceniť dobré veci, ktoré sa nám podarili a ktoré sa nám ešte môžu podariť, aby nám pocit zmysluplnosti zostal.

Chviľa, ktorú prežívate, príležitosť, ktorú máte pred sebou v tento deň, túto sekundu existuje práve teraz a už nikdy nebude existovať v rovnakej podobe. Užívajte si preto dar života, dar času, či príležitosť. Zvoľte si svoju vlastnú cestu, ako si uchovať pocit zmysluplnosti, aby ste sa sa dostali čo najbližšie k žitiu života, aký by ste radi žili. Tak si zaistíte najväčšiu šancu robiť veci, ktoré naozaj robiť chcete a prežívať svoj život naplno vzhľadom k času, ktorý v ňom máte.