Znovunadobudnutie pozornosti

05.01.2014 18:25

Ak máte problém pri opätovnom získavaní vášho sústredenia, skúste použiť niektorú z nasledujúcich stratégií:

1. Vráťte sa k základom, použite koncentráciu, ktorá u vás fungovala v minulosti.

2. Sústreďte sa na dodržovanie plánu svojho výkonu.

3. Rozdeľte si svoju úlohu na časti, ktoré viete zvládnuť.

4. Sústreďte sa výlučne na krok, ktorý leží pred vami.

5. Ak ste trénovali a dobre sa pripravili, uisťujte sami seba, že ste dobre trénovali a ste pripravení.

6. Pripomínajte si svoje najlepšie výkony a spomínajte na pocity a sústredenie, ktoré vám dovolilo ich podať.

7. Zamerajte sa na vykonávanie toho, čo je správne viac ako na obavy z toho, čo je zlé.

8. Pripomínajte si, že možné je všetko, ak sa dokážete naplno sústrediť na svoje konanie.

9. Po každom výkone vykonajte dôslednú analýzu sústredenia.

10. Nenechajte zo svojho tréningu a výkonu vyprchať všetku radosť.