Psychická odolnosť

 

Urobili ste chybu vo svojom výkone a neviete sa s tým vyrovnať? Stále sa k nej vraciate a prežívate stres z toho, že sa zopakuje? Zastavte sa a čítajte. Tento článok je práve pre vás!

Pozitívna vizualizácia pomáha k odbúravaniu stresu zo zlých reakcií v kľúčových momentoch svojho výkonu a z neúspechov či zlyhaní. Tak ako úspechy, tak aj zlyhania sú súčasťou rastu športovca na jeho ceste k úspechu. Ak dokážeme svoje zlyhanie premeniť na svoju výhodu pomocou pozitívnych predstáv sme na najlepšej ceste k úspechu.

Obava zo zlyhania a stres dokážu ochromiť telo natoľko, že mu odoberú schopnosť podávať kvalitné výkony,čo má za výsledok neúspech, zlyhanie, alebo zlú reakciu, ktorá zmarí náš kvalitný výkon. Z toho opätovne pramení ešte väčší stres a strach zo zlyhania, čo opäť vedie len k negatívnej skúsenosti z výkonu.

Pre zvládanie takýchto situácií je pozitívna vizualizácia jednou z najlepších volieb. Predstava úspešného riešenia krízovej situácie vytvára v mozgu pocity úspechu zo zvládnutia problému a odbúrava stres, čím pomáha v reálnej situácii s pokojom zvoliť vhodné riešenie. 

Pre kvalitné vykonávanie takejto vizualizácie je nutná absolútna relaxácia organizmu. Nájdite si miesto, kde vás nebude nikto rušiť, pohodlne sa posaďte a začnite:

1. Vybavte si situáciu, ktorú ste riešili nesprávne, alebo z ktorej máte najväčšiu obavu.

2. Predstavte si svoju súťaž, alebo zápas a v nej kritickú situáciu. Predstavte si, ako ju úspešne riešite!

3. Opakovane si predstavujte úspešné riešenia kritickej situácie, vychutnávajte si pocit dobre vykonanej činnosti a tešte sa zo svojej novej zručnosti.

4. Nevzdávajte sa, ak vizualizácia nefuguje pri prvom pokuse, tak ako všetky ostatné psychické schopnosti, musí sa pravidelne trénovať.