Zlepšovanie techniky

 

Učenie určitého druhu pohybu znamená pre náš mozog vytváranie si pohybového vzorca aktivovaním určitých nervových dráh. Jeho následné precvičovanie znamená ukladanie tohto vzorca do pamäte a jeho automatické vybavovanie si. Niekedy sa však stane, že sa pohyb naučíme vykonávať technicky nesprávne, čo má za výsledok vytvorenie zlého pohybového vzorca v našom mozgu. Zmeniť zlý pohybový vzorec je omnoho náročnejšie ako vytvoriť nový. Pozitívnou vizualizáciou všek možno tento stav zmeniť pomerne jednoduchým tréningom. Americké vedecké štúdie dokázali, že mozog reaguje zapájním rovnakých mozgových dráh ako pri vykonávaní pohybu, tak aj pri jeho predstave. Mozog teda nerozlišuje medzi reálnym pohybom a jeho predstavou!

Jednoduchou vizualizáciou technicky dokonale zvládnutého pohybu môžeme zdokonaľovať svoje technické zručnosti, ale aj odstraňovať nedostatky v technickom prevedení pohybov potrebných pre náš šport.

Základom pozitívnej vizualizácie je dokonalá relaxácia, počas ktorej dávame priestor našim predstavám. Na vytvorenie predstavy o dokonalom technickom prevedeni pohybov môžeme využiť videá výkonov špičkových športovcov.

Pri využívaní pozitívnej vizualizácie týmto smerom postupujeme spravidla nasledovne:

1. Pomocou videozáznamov si dookola napozeráme pohyby a činnosti, ktoré chceme zdokonaľovať.

2. Pokúsime sa napozerané pohyby predstaviť vo svojej mysli. Kým sa nám to nepodarí, opakujeme sledovanie videozáznamu.

3. Na mieste nášho vzoru, teda športovca, ktorého sme si predstavovali, si predstavíme seba ako vykonávame rovanko kvalitný pohyb.

4. Pozitívnu vizualizáciu opakujeme pravidelne každý deň. Môžeme využiť čas pred spaním, alebo ráno po zobudení, ale tiež si môžeme vyhradiť špeciálny čas, kedy sa budeme pozitívnej vizualizácii venovať.

Je nutné podotknúť, že aj tréning pozitívnej vizualizácie si vyžaduje trpezlivosť, odhodlanie a pravidelnosť, aby nám pomohol v našej ceste za svojím vysneným cieľom.

Video 1 - zlepšovanie úspešnosti streľby v basketbale - hráč realizuje streľbu na kôš tak, ako keby mal loptu a pri každom hode si predstavuje úspešnú realizáciu svojho hodu.

Video 2 - zlepšovanie úspešnosti zákrokov futbalového brankára - bránkár realizuje zásahy v rovnakej intenzite, ako keby na neho kopali strely hráči s loptou, pritom si predstavu úspešnú realizáciu svojich zákrokov.